สปอตปุ๋ยจีแพลนต์

สคริปสปอตจีแพลนต์

ยาย          ตาย ๆ ๆ ๆ

หนุ่ม       ไผตายเน้อยาย

ยาย          บ่มีผู้ได๋ตายดอก ยายนิล่ะสิตาย

หนุ่ม       เป็นหยั่งละยาย ประดำเดือนบ่มาติ

ยาย          โอ้ยรุ่นนี้มันเบิดมาโดนแล้ว มีแต่ดอกเงินกู้นี้ละ ใช่จังใด๋ก็บ่อเบิด

หนุ่ม       ล่ะสรุปว่า เรื่องหยั่งละครับยาย

ยาย          กะผลผลิตปีนี้ขาดทุน ซั่นแหล๋ว ปุ๋ยกะแพง ผลผลิตกะหน่อย ต้นทุนกะสูง มีแต่แนวกะ                   ยังว่า คันเป็นแนวนี้เป็นตาตายอยู่บ่หล่ะหล้า

หนุ่ม       อ๋อ นึกว่าอีหยัง เบิดปัญหาแน่นอนครับ จือชื่อนี้ไว้ให้ดี

จีแพลนต์ จีแพลนต์ จีแพลนต์ สุดยอดนวัตกรรมใหม่ สารโมเลกุลจิ๋วมหัศจรรย์ คุณภาพดีกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไป จีแพลนต์ผลิตภัณฑ์คุณภาพใช้ฉีดพ่น ในอัตราส่วน 1 ลิตร ต่อ 20 ไร่ เฮ็ดให้ประหยัดล่ะกะเพิ่มผลผลิตได้หลายกว่า จีแพลนต์ไม่แม่นสารเคที ไม่มีสารตกค้าง จีแพลนต์ใช้ทดแทนปุ๋ยและอาหารเสริมของพืชทุกชนิด ลดความยุ่งยากในการฉีดพ่น เพราะ ฉีดตอนใด๋กะดัย สามารถดูดซึม เข้าสู่ตรงใด๋ของพืชดัยเบิด บ่อถึง 2 ชั่วโมงกะดูดซึมเบิดแล้ว ล่ะที่สำคัญจีแพลนต์ สกัดจากพืชธรรมชาติ 100 % ฟาวโทรปรึกษาฟรีที่สายด่วน จีแพลนต์ 081-1017647 080-7765000

ยาย          เอ่อ หล้า จีแพลนต์ ใช้ฉีดพ่นคุณตาได๋บ่ เห็นว่าเห็นว่าดูดซึมเร็ว 2 ชั่วโมง เผื่อผลผลิตคุณตาดีขึ้น

หนุ่ม       ฮ่วยเบิดบุญท่อนั้นแหล๋วยาย

ใส่ความเห็น