รายการ เพลงพลังใจ ดีไลฟ์ดีเฮิร์บ

123.png

11412321_995913203805678_6151972451705762014_n.jpg
ดาวน์โหลดรายการ "เพลงพลังใจ" ภาษากลางโดยตรง ไฟล์ Zip ด้านล่าง 

ลำดับ รายการ "เพลงพลังใจ" ดำเนินรายการโดย ดีเจหนุ่มเมืองเก่า เทปที่ ดาวน์โหลดด้านล่าง
1 ผลิตภัณฑ์ดีไลฟ์ ดีเฮิร์บ โดย บริษัทฟ้าอรุณ กู๊ดไลฟ์ จำกัด 001-005 ดาวน์โหลดคลิ๊ก
2 ผลิตภัณฑ์ดีไลฟ์ ดีเฮิร์บ โดย บริษัทฟ้าอรุณ กู๊ดไลฟ์ จำกัด 006-010 ดาวน์โหลดคลิ๊ก
3 ผลิตภัณฑ์ดีไลฟ์ ดีเฮิร์บ โดย บริษัทฟ้าอรุณ กู๊ดไลฟ์ จำกัด 011-015 ดาวน์โหลดคลิ๊ก
4 ผลิตภัณฑ์ดีไลฟ์ ดีเฮิร์บ โดย บริษัทฟ้าอรุณ กู๊ดไลฟ์ จำกัด 016-020 ดาวน์โหลดคลิ๊ก
5 ผลิตภัณฑ์ดีไลฟ์ ดีเฮิร์บ โดย บริษัทฟ้าอรุณ กู๊ดไลฟ์ จำกัด 021-025 ดาวน์โหลดคลิ๊ก
6 ผลิตภัณฑ์ดีไลฟ์ ดีเฮิร์บ โดย บริษัทฟ้าอรุณ กู๊ดไลฟ์ จำกัด 026-030 ดาวน์โหลดคลิ๊ก
7 ผลิตภัณฑ์ดีไลฟ์ ดีเฮิร์บ โดย บริษัทฟ้าอรุณ กู๊ดไลฟ์ จำกัด 031-035 ดาวน์โหลดคลิ๊ก
8 ผลิตภัณฑ์ดีไลฟ์ ดีเฮิร์บ โดย บริษัทฟ้าอรุณ กู๊ดไลฟ์ จำกัด 036-040 ดาวน์โหลดคลิ๊ก
9 ผลิตภัณฑ์ดีไลฟ์ ดีเฮิร์บ โดย บริษัทฟ้าอรุณ กู๊ดไลฟ์ จำกัด 041-045 ดาวน์โหลดคลิ๊ก
10 ผลิตภัณฑ์ดีไลฟ์ ดีเฮิร์บ โดย บริษัทฟ้าอรุณ กู๊ดไลฟ์ จำกัด 046-050 ดาวน์โหลดคลิ๊ก
11 ผลิตภัณฑ์ดีไลฟ์ ดีเฮิร์บ โดย บริษัทฟ้าอรุณ กู๊ดไลฟ์ จำกัด 051-055 ดาวน์โหลดคลิ๊ก
12 ผลิตภัณฑ์ดีไลฟ์ ดีเฮิร์บ โดย บริษัทฟ้าอรุณ กู๊ดไลฟ์ จำกัด 056-060 ดาวน์โหลดคลิ๊ก

ดาวน์โหลดรายการ สัมภาษณ์ลูกค้าที่ดื่มดีไลน์ดีเฮิร์บ ไฟล์ Zip ด้านล่าง 

ลำดับ รายชื่อลูกค้าที่ดื่ม จำนวนคน ดาวน์โหลดด้านล่าง
1 คุณสาว  คุณอำนวย  คุณสายพิณ  ร้อยตรี ชาตรี  คุณจรัญ  001-005 ดาวน์โหลดคลิ๊ก
2 คุณบุญมี ยอดสง่า คุณประสาท คุณป้าอำภา คุณจรุง คุณปาหนัน 006-010 ดาวน์โหลดคลิ๊ก
3 คุณสำราญ คุณประทุม คุณรุ่งชัย คุณณัฎฐพงศ์ คุณอิสยาห์ 011-015 ดาวน์โหลดคลิ๊ก
4 คุณพงศธร คุณเกศรินทร์ คุณบรรจง คุณสมชาย คุณอดิสรณ์ 016-020 ดาวน์โหลดคลิ๊ก
5 อานนท์ แม่เพ็ง คนฉลาด  ป้าสวี โชติช่วง ป้าประจิตร คุณวราภรณ์ 021-025 ดาวน์โหลดคลิ๊ก
6 คุณหลอดทอง ภาพโสภา คุณสาเรียด ปวดหัวดีขึ้น 026-027 ดาวน์โหลดคลิ๊ก

ฟังรายการเพลงพลังใจ ออนไลน์ ด่านล่างนี้ได้เลยครับ