หมวดหมู่: ตัวอย่างสปอตตามตกลง

ตัวอย่างสปอตที่ลูกค้าต้องการ โดยคิดตามรายละเอียดที่ลูกค้ากำหนดไม่จำกัดความยาวของสปอตที่ทำ