1 Comment

Add a Comment
 1. ขอเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรมเข้าอยู่ปริวาสกรรมประจำปี ๒๕๕๕ และงานพุทธาภิเษก วางศิลาฤกษ์ ศาลาปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา ตั้งแต่วันที่ ๒ ถึง ๑๑พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วัดโพนคำ บ.ผักขะ ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย.
  กำหนดการ
  วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕.
  – ลงทะเบียนขอปริวาส
  วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕.
  ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์
  ๑๙.๐๙น. สวดพุทธาภิเษกตลอดคืน
  วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕.
  เวลา ๐๙.๑๙ น. ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรม
  วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕.
  – ขออัพภาน
  ขอนิมนต์พระภิกษุเข้าอยู่ปริวาสกรรมประพฤติวุฏฐานวิธี ขอเชิญอุบาสกอุบาสิการ่วมปฏิบัติธรรม บำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา ฟังธรรมตลอดวันงาน.
  เปิดรับจองแผ่นดวงศิลาฤกษ์ แผ่นละ ๑,๐๐๐ บาท หรือ ร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรมตามกำลังศรัทธา เพื่อสร้างบารมีทานร่วมกัน.
  ติดต่อเป็นเจ้าภาพ ภัตตาหาร น้ำปานะ โรงทาน.
  โทร ๐๘๔-๖๐๐๙๘๖๘ พระครูสุวรรณรัตนสุนทร รองเจ้าคณะอำเภอรัตนวาปี.
  ในงานรับแจกวัตถุมงคลฟรี
  อย่าลืม! ร่วมกันทำบุญ ตักบาตร ถวายมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ฟังธรรมตลอดวันงาน ได้ทั้งบุญ ได้ทั้งกุศล พบกันที่ลานธรรมวัดโพนคำ ๒-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นี้.

ใส่ความเห็น