สื่อโฆษณาถือเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการบอกกล่าวให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปแบบรายการวิทยุ รูปแบบสปอตโฆษณา ล้วนแต่เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะทำให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เหล่านั้นน่าสนใจและนำไปสู่การตัดสินใจเพื่อบริโภค การมีทีมงานผู้มีประสบการณ์ในด้านการทำสื่อในแขนงต่าง ๆ ร่วมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาแนวทางการทำการตลาดที่ครอบคุมชัดเจนตรงจุด ประหยัดงบประมาณในการบริหารการตลาด ถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำประชาสัมพันธ์ให้ประสบความสำเร็จ เราทีมงานเคทีไทย สตูดิโอ กรุ๊ป กลุ่มทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการทำสื่อวิทยุ ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการต่าง ๆ พร้อมที่จะเดินไปกับความสำเร็จของท่านในด้านผู้ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจในรูปแบบต่าง ๆ มั่นใจด้วยคุณภาพกับประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

 

ขั้นตอนการสั่งทำสปอต

1. ฟังตัวอย่างสปอตที่ต้องการสั่งทำในหมวดต่าง ๆ ที่ต้องการสั่งทำด้านบน หรือ ด้านล่าง
2. ส่งข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องการสั่งทำ มาที่เมล์ ktthaistudio@gmail.com พร้อมลิงค์ตัวอย่างสปอตที่ได้ฟัง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ หากมี (แต่จะไม่เหมือนกันเพียงแค่ให้ทีมงานได้รู้ความต้องการของท่านลูกค้าว่าประมาณไหนเท่านั้น หรือบอกแนวที่ต้องการสั่งทำ ) รวมทั้งภาษาที่ต้องการ
3. เมื่อได้รับข้อมูลแล้วทีมงานจะจัดส่งใบแจ้งราคาในการจัดทำสปอต ไปให้กับท่านลูกค้าทางเมล์ เพื่อยืนยันการจัดทำสปอต พร้อมแจ้งยืนยันการโอนเงินกลับมาทางเมล์ ktthaistudio@gmail.com หรือทาง โทร.099-249-2551 เพื่อดำเนินการในการจัดทำสปอต (หากยังไม่มีการแจ้งยืนยัน ทีมงานจะยังไม่ดำเนินการในการจัดทำสปอตให้ท่าน)
4. หลังจากยืนยันการโอนเงินค่าจัดทำแล้ว ทีมงานส่งสคริปสปอตของท่านลูกค้า ให้ตรวจสอบความถูกต้องตามความต้องการ เพื่อแก้ไขและยืนยันความถูกต้องกลับมาทางเมล์ ktthaistudio@gmail.com อีกครั้ง เพื่อดำเนินการในการจัดทำสปอตต่อไป
5. ทีมงานดำเนินการจัดทำสปอตตามความต้องการของท่านลูกค้า พร้อมส่งสปอตให้ทางเมล์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามสคริปที่ได้ยืนยันกลับมา หากมีส่วนผิดพลาด สามารถแจ้งแก้ไขได้จะกว่าจะพอใจ ( แก้ไขได้ตามสคริปที่ได้ยืนยัน ไม่ใช่การแก้ไขที่นอกเหนือจากสคริปที่ยืนยัน) เช่น เนื้ออ่านผิด หรือต้องการแก้ไขซาวด์ของสปอต เป็นต้น
6. หากท่านลูกค้าต้องการแนะนำผลิตภัณฑ์สามารถส่งรูปผลิตภัณฑ์หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ทีมงานทำเป็นวีดีโอ เพื่ออัพ youtube ได้ที่เมล์ ktthaistudio@gmail.com
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ ทีมงาน เคทีไทย สตูดิโอ กรุ๊ป บริการรับอัดสปอตผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั่วฟ้าเมืองไทย โดยทีมงานคุณภาพ 

หมายเหตุ : ราคา 600 บาท คือลูกค้าให้ทีมงานออกแบบสคริปให้ แต่ถ้าลูกค้าออกแบบสคริปมาเองราคา 500 บาท ในความยาวไม่เกิน 1 นาที ค่ะ