รับทำสปอตโฆษณา,รับอัดสปอตวิทยุ,รับจัดรายการวิทยุ,รับลงเสียงบรรยาย,รับทำเพลงโฆษณา,รับแต่งเพลงโฆษณา,ทำเพลงโฆษณาฯลฯ