ตัวอย่างเทปรายการ


ตัวอย่างเทปรายการ 50 นาที ในรูปแบบต่าง ๆ 

ตัวอย่างรายการ

รูปแบบภาษากลาง รายการแฟนลูกทุ่ง ผลิตภัณฑ์ ตราเสือแม่ลูก บริษัทเด่นเจริญฟาร์มมาซี จำกัด

 

ตัวอย่างรายการทั้งหมดจากทีมงานเคทีไทยสตูดิโอ

คลิ๊กเพื่อฟังตัวอย่าง

หมายเหตุ: ไม่รับผลิตรายการที่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ซ้ำกันนะครับ